O Katedrze

Początki Katedry Psychologii Rozwoju Człowieka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wiążą się z przekształceniem w roku 1990 Zakładu Psychologii ówczesnej WSP Bydgoszcz w Katedrę Psychologii, w ramach której wyodrębniono trzy zakłady, w tym Zakład Psychologii Ogólnej i Rozwoju Człowieka.

W roku 1994 Zakład Psychologii Ogólnej i Rozwoju Człowieka został przekształcony w Katedrę Psychologii Rozwoju Człowieka, której kierownikiem został dr hab. Janusz Trempała.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Rozwoju Człowieka
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz